Thông tin tuyển sinh

Đăng ký xét học bạ Đại học Mở Hà Nội 2023

Đăng ký xét học bạ Đại học Mở Hà Nội 2023

Xét học bạ Đại học Mở Hà Nội 2023 Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2023, Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến sẽ tuyển sinh 4 ngành theo hình thức xét học bạ. Các ngành này bao gồm Thiết kế công nghiệp (k...

Học phí

Học phí Đại học Greenwich năm 2023 – 2024

Học phí Đại học Greenwich năm 2023 – 2024

Học phí Đại học Greenwich năm 2023 - 2024 Năm 2023 - 2024 học phí toàn khóa học tại Đại học Greenwich khoảng 300.000.000 đồng. Chương trình học chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn Học phí Ghi chú Học phí gia...