Điểm chuẩn

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-IS) năm 2022 Ths Phạm Đỗ Hoài Nam, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội nhận định, điểm chuẩn n...

Đại học

Học phí 1 năm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là bao nhiêu?

Học phí 1 năm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là bao nhiêu?

Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2022 Năm 2022 dự kiến số học phí học sinh đóng là từ 13 triệu đến 33 triệu. Mức học phí này tương ứng 10%. Tuy nhiên đây chỉ là mức học phí dự kiến, mức học phí chính xác sẽ được công...