Học viện Ngân hàng học phí năm 2023 – 2024 mới nhất

Học phí Học viện Ngân hàng năm 2023

Căn cứ theo mức học phí các năm trường, Học viện ngân hàng sẽ có mức học phí dao động từ 10.290.000 VNĐ – 81.900.000 VNĐ/năm học, tương ứng tăng 5%/năm. Học phí dự kiến cho năm học 2023 như sau:

+ Chương trình đại trà:

Ngành học Học phí/ năm 
Tài chính – Ngân hàng 12.500.000 VNĐ
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế 
Hệ thống thông tin quản lý
Luật kinh tế
Công nghệ thông tin 14.500.000 VNĐ
Ngôn ngữ Anh 12.000.000 VNĐ
Kinh tế

+ Chương trình đào tạo chất lượng cao: 32.500.000 VNĐ/năm cho khóa học 04 năm tại Học viện ngân hàng.

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học chính quy do Học viện Ngân hàng cấp và 01 bằng Đại học trường Đại học CityU, Hoa kỳ cấp): 86.250.000 VNĐ/ năm.

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học chính quy do Học viện Ngân hàng cấp và 01 bằng Đại học của Đại học Sunderland, Anh cấp): 315.000.000 VNĐ/ khoá

+ Chương trình cử nhân quốc tế liên kết với Đại học Coventry, Vương quốc Anh (Sinh viên tốt nghiệp được nhận 01 bằng Đại học của Đại học Coventry, Anh cấp): 315.000.000 VNĐ/ khoá

+ Chương trình cử nhân định hướng Nhật Bản (Sinh viên tốt nghiệp được cấp 01 bằng Đại học chính quy của Học viện Ngân hàng): 27.000.000 VNĐ/ năm 

Học phí Học viện Ngân hàng năm 2022

Học viện ngân hàng đã công bố mức học phí cho các chương trình đào tạo năm 2022 như sau:

 • Học phí hệ đại trà: Khoảng 9.800.000 đồng/năm học.
 • Học phí chương trình Cử nhân Việt – Nhật khoảng 27.000.000 đồng/năm học.
 • Học phí chương trình CLC trong nước khoảng 30.000.000 đồng/năm học.

Học phí Học viện Ngân hàng năm 2021

Trong năm học 2021, mức học phí của trường Học viện Ngân hàng như sau:

 • Nhà trường đã thông báo rằng đối với hệ chính quy, mức học phí: 980.000 VNĐ/tháng theo niên chế và 290.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Đối với hệ chất lượng cao, mức học phí sẽ tính theo từng khóa học, trong đó dao động trong khoảng từ 90.000.000 – 120.000.000 VNĐ cho toàn khóa học.

Học phí Học viện Ngân hàng bao nhiêu 1 tín chỉ?

 • Học phí Học viện Ngân hàng đối với hệ đại trà khoảng: 277.000 VNĐ/ tín chỉ
 • Học phí Học viện Ngân hàng đối với hệ đào tạo chất lượng cao giao động từ: 1.500.000 – 2.500.000 VNĐ/ tín chỉ

Học phí Học viện Ngân hàng ngành Quản trị kinh doanh

Học phí ngành Quản trị kinh doanh năm 2022 – 2023:

Năm  Học phí hệ đại trà/ năm Học phí hệ chất lượng cao/ năm 
2023 12.500.000 VNĐ 32.500.000 VNĐ
2022 9.800.000 VNĐ 32.500.000 VNĐ

Các ngành của Học viện Ngân hàng

Học viện Ngân hàng  đang đào tạo 9 ngành học ở bậc đại học, bao gồm: 

 • Tài chính – Ngân hàng, 
 • Kế toán, 
 • Kinh doanh quốc tế, 
 • Luật kinh tế, 
 • Kinh tế, 
 • Quản trị kinh doanh, 
 • Ngôn ngữ Anh, 
 • Công nghệ thông tin, 
 • Hệ thống thông tin quản lý.