GDCD

Tại sao phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học
GDCD

Tại sao phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học

Câu hỏi: Tại sao phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học? Trả lời: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường học nhằm: - Tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc, kẹt xe trước cổng trường. - Tạo môi trường học tập an toàn, tốt nhất cho học sinh. - Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông cho học sinh. - Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh, phụ huynh và cán bộ công nhân viên trong nhà trường. - Góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông tiến bộ, văn minh, phù hợp với xã hội đang phát triển hiện nay.
Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập
GDCD

Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập

Câu hỏi: Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập tự chủ của mỗi cá nhân. Em có tán thành với ý kiến đó không? Vì sao? Trả lời: Không đồng ý với ý kiến đó vì: - Hợp tác trong học tập theo đúng nghĩa là phải trên cơ sở có sự nỗ lực cá nhân, mỗi người phải có sự chuẩn bị và có ý kiến riêng của mình để tham gia vào hoạt động học tập chung của nhóm. - Hợp tác trong học tập không làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân, trái lại qua học tập hợp tác, các ý kiến được bổ sung sẽ trở nên phong phú, giúp mỗi cá nhân học tập được nhiều hơn, tốt hơn. - Ngoài ra còn giúp các bạn học sinh có thêm kỹ năng làm việc nhóm, hiểu nhau hơn, bài học cũng sẽ đỡ nhàm chán, có sự sôi nổi hơn khi các bạn cùng tham gia học tập. ...
Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau
GDCD

Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau

Câu hỏi: Giữa chất và lượng có điểm nào giống nhau A. đều chỉ những thuộc tính vốn có. B. đều chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có. C. đều chỉ các thuộc tính. D. đều chỉ thuộc tính không cơ bản. Đáp án A.
GDCD

Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học

Câu hỏi: Trong cuộc sống hàng ngày các em cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn theo quan điểm triết học A. Thực hiện chủ trương "dĩ hòa vi quý". B. Tránh tư tưởng "đốt cháy giai đoạn". C. Tiến hành phê bình và tự phê bình. D. Điều hòa mẫu thuẫn. Đáp án C. Chúng ta cần tiến hành phê bình và tự phê bình để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học.