Tin học

Trong tin học hằng là đại lượng
Tin học

Trong tin học hằng là đại lượng

Câu hỏi: Trong tin học hằng là đại lượng A. Có giá trị thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình B. Có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình C. Được đặt tên D. Có thể thay đổi giá trị hoặc không thay đổi giá trị tùy thuộc vào bài toán Đáp án B. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình hay là đại lượng nhận giá trị trước khi chương trình thực hiện.
Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc em chọn lệnh gì
Tin học

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc em chọn lệnh gì

Câu hỏi: Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc em chọn lệnh gì A. Show All B. Advanced Filter C. AutoFilter D. Sellect All Đáp án D. Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh Sellect All khi đó sẽ hiện thị toàn bộ danh sách dữ liệu mà vẫn làm việc trong chế độ lọc.
Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây
Tin học

Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây

Câu hỏi: Có bao nhiêu cách bố trí mạng máy tính có dây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án C. Có 3 kiểu bố trí mạng máy tính có dây cơ bản: đường thẳng, vòng, sao. Mạng đường thẳng (Bus): Tất cả các máy đều được nối về một trục đường dây cáp chính và sử dụng đường dây cáp chính này để truyền tải tín hiệu. Ưu điểm: Khi có sai hỏng một máy thì không ảnh hưởng tới toàn mạng. Mở rộng hay thu hẹp mạng rất đơn giản. Nhược điểm: Khi có một điểm trên Bus bị hỏng thì toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động. Mỗi thời điểm chỉ có một máy tính được gửi dữ liệu lên cáp mạng, các máy khác phải chờ. Mạng vòng: Các máy được nối với nhau theo dạng hình tròn và thông tin truyền theo một chiều thống nhất. Ưu điểm: Mọi máy tính đều có quyền truy cập như nhau. ...
Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để
Tin học

Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để

Câu hỏi: Trong Access ta có thể sử dụng biểu mẫu để A. Tính toán cho các trường tính toán B. Sửa cấu trúc bảng C. Lập báo cáo D. Xem, nhập và sửa dữ liệu Đáp án D. Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để: xem, nhập và sửa dữ liệu. Trong Access, biểu mẫu (form) là đối tượng cơ sở dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để tạo giao diện người dùng cho một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Biểu mẫu "được liên kết" là biểu mẫu được kết nối trực tiếp với nguồn dữ liệu, như bảng hoặc truy vấn và có thể được dùng để nhập, chỉnh sửa hoặc hiển thị dữ liệu từ nguồn dữ liệu đó.
Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là gì
Tin học

Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là gì

Câu hỏi: Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là gì A. là đơn vị đo độ phân giải màn hình B. là đơn vị đo cường độ âm thanh C. là đơn vị đo tốc độ xử lý D. là đơn vị đo khả năng lưu trữ Đáp án D. Ký hiệu MB thường gặp trong các tài liệu về tin học là đơn vị đo khả năng lưu trữ.