Trang chủ / Ngữ văn

Ngữ văn

Đặt câu với quê cha đất tổ

Câu hỏi: Đặt câu với thành ngữ quê cha đất tổ Trả lời: Một số câu có thành ngữ quê cha đất tổ – Cho dù chúng ta có rời xa quê hương, chúng ta vẫn hướng lòng mình nhớ …

Xem thêm