Trang chủ / Ngành đào tạo

Ngành đào tạo

Ngành truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104 1. Truyền thông Đa phương tiện là gì? Truyền thông đa phương tiện là ngành học với môi trường năng động, trẻ trung, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin, mỹ thuật trong việc thiết kế …

Xem thêm