Trang chủ / Tin tức

Tin tức

Luật trẻ em có hiệu lực thi hành vào ngày tháng năm nào

Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017. Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành đúng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, …

Xem thêm