Trang chủ / Tiếng Anh

Tiếng Anh

Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Ngữ pháp tiếng Anh” chuẩn trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm luyện thi tiếng Anh THPT hiệu quả. Chuyên mục này giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có …

Xem thêm

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Trong các bài trước chúng ta đã học về các thì sau trong tiếng Anh: Bài 2: Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn Bài 3: Hiện tại hoàn thành, Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Bài 4: Quá khứ …

Xem thêm

Bài 10: Động từ khuyết thiếu

Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 6 chúng ta đã được làm quen với chúng qua các câu đơn giản như “ can I help you?”, …

Xem thêm