Trang chủ / Tiếng Anh

Tiếng Anh

Bài 1: Các chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh

Chào mừng các bạn đến với chuyên mục “Ngữ pháp tiếng Anh” chuẩn trong loạt hệ thống kiến thức trọng tâm luyện thi tiếng Anh THPT hiệu quả. Chuyên mục này giúp người học biết, nắm bắt và hiểu một cách có …

Xem thêm

Bài 2: Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn thường khiến nhiều bạn lẫn lộn, không biết chúng khác nhau cái gì trong cấu trúc và ý nghĩa. Vì vậy, chúng ta cùng xem lại kiến thức về thì …

Xem thêm