Trang chủ / Sinh học

Sinh học

Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ

Câu hỏi: Sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ A. khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi. B. khả năng tiến hóa thích nghi với môi trường sống. C. khả năng cảm ứng đặc biệt của …

Xem thêm