Trang chủ / Sinh học

Sinh học

Khi tế bào khí khổng no nước thì

Câu hỏi: Khi tế bào khí khổng no nước thì A. Thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra B. Thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra …

Xem thêm