Sinh học

Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương
Sinh học

Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương

Câu hỏi 1: Thành phần hóa học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương Trả lời: Xương được cấu tạo gồm: - Chất hữu cơ (hay cốt giao): đảm bảo tính mềm dẻo cho xương. - Chất vô cơ (hay chất khoáng chủ yếu là canxi): làm cho xương bền chắc. Câu hỏi 2: Sự khác nhau giữa xương tay và xương chân có ý nghĩa gì đối với hoạt động của con người? Trả lời: - Các khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt đảm nhiệm chức năng cầm nắm phức tạp trong lao động của con người. - Xương cổ chân và xương gót phát triển nở về phía sau làm cho diện tích bàn chân lớn, đảm bảo sự cân bằng vững chắc cho tư thế đứng thẳng....
Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học
Sinh học

Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học

Câu hỏi: Trình bày đối tượng nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học Trả lời: Đối tượng của Di truyền học là: các hiện tượng di truyền và biến dị. Nội dung nghiên cứu: cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. Ý nghĩa: Có vai trò quan trọng về lý thuyết và thực tiễn cho khoa học chọn giống và Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại.
Cấu tạo cơ thể người Sinh học 8
Sinh học

Cấu tạo cơ thể người Sinh học 8

Cấu tạo cơ thể người Cấu tạo cơ thể người gồm các phần cơ thể và các hệ cơ quan. Các phần cơ thể - Cơ thể người chia làm 3 phần: đầu, thân và chi. - Các khoang của cơ thể: khoang ngực và khoang bụng được ngăn cách với nhau bằng cơ hoành. Các hệ cơ quan Cơ thể chúng ta có nhiều hệ cơ quan. Hệ cơ quan gồm các cơ quan cùng phối hợp hoạt động thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể. Hệ vận động có chức năng nâng đỡ, vận động cơ thể; hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết cùng phối hợp thực hiện chức năng trao đổi chất dưới sự chỉ đạo của hệ thần kinh và hệ nội tiết. Ngoài ra, hệ thần kinh còn có chức năng đảm bảo sự thích ứng của cơ thể trước những thay đổi của môi trường. Hệ cơ quan Các cơ quan trong hệ cơ quan Chức năng của hệ cơ quan Hệ vận đ...
Trong tổng hợp prôtêin, tại sao phải cần tới năng lượng ATP?
Sinh học

Trong tổng hợp prôtêin, tại sao phải cần tới năng lượng ATP?

Câu hỏi: Trong tổng hợp prôtêin, tại sao phải cần tới năng lượng ATP? A. Liên kết peptit giữa các axit amin cần có năng lượng để hình thành B. Sự hoạt hoá axit amin cần có năng lượng C. Các tARN cần có năng lượng để khớp mã với mARN D. Cả A, B, C Đáp án B. Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng hoạt hoá axit amin.
Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin
Sinh học

Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin

Câu hỏi: Các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin A. Mở đầu B. Valin C. Foocmyl metionin D. Metionin Đáp án D. Các chuỗi acid amin được tổng hợp ở trong tế bào nhân thực được bắt đầu bằng acid amin metionin. Ở tế bào nhân sơ, chuỗi acid amin được tổng hợp mới mở đầu bằng acid amin focmyl metionin.