Sinh học

Đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Sinh học

Đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Quần thể sinh vật là một tập hợp của các loài sinh vật, cùng với các tài nguyên và môi trường tồn tại của chúng, có mối liên hệ với nhau và cùng tác động lên nhau. Đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật bao gồm: Sự tương tác giữa các loài: Các loài trong quần thể sinh vật tương tác với nhau qua các quan hệ sinh thái như tình bạn hoặc ăn cắp. Tài nguyên chung: Các loài trong quần thể sinh vật cùng sử dụng các tài nguyên của môi trường, như thức ăn, nước, ánh sáng và không khí. Sự tác động lên môi trường: Các loài trong quần thể sinh vật tác động lên môi trường qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và tiêu diệt loài. Sự phụ thuộc và tương tác với môi trường: Các loài trong quần thể sinh vật phụ thuộc và tương tác với môi trường qua các yếu tố như thời tiết, địa hình và tình trạ...
Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào
Sinh học

Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào

Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào? A. Tạo ra màu sắc rực rỡ giúp tôm đe dọa kẻ thù. B. Thu hút con mồi lại gần tôm. C. Là tín hiệu nhận biết đực cái của tôm. D. Giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù. Đáp án D. Vỏ cơ thể của tôm sông chứa sắc tố, làm tôm có màu sắc của môi trường. Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù. Chức năng: vỏ cơ thể như bộ xương ngoài che chở, bảo vệ cơ thể và là chỗ bám cho hệ cơ phát triển.
Trùng giày di chuyển như thế nào
Sinh học

Trùng giày di chuyển như thế nào

Câu hỏi: Trùng giày di chuyển như thế nào? Trả lời: Trùng giày di chuyên vừa tiên vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiêu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Các lông bơi này rung động theo kiểu làn sóng.
Trùng roi di chuyển như thế nào
Sinh học

Trùng roi di chuyển như thế nào

Câu hỏi: Trùng roi di chuyển như thế nào A. Thẳng tiến B. Xoay tròn C. Vừa tiến vừa xoay D. Cách khác Đáp án C. Trùng roi di chuyển nhờ roi. Khi di chuyển, đầu trùng roi tiến về phía trước. Các roi xoáy vào nước như mũi khoan để tạo lực cho trùng roi di chuyển . Nhờ công dụng của lực khoan của các roi vào nước nên trùng roi di chuyển rất nhanh trong nước. Trùng roi dùng roi dài xoáy vào nước di chuyển vừa tiến, vừa xoay.
Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha
Sinh học

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

Câu hỏi: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ? A. Vì nó bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động) B. Vì nó vừa thu nhận, vừa trả lời kích thích C. Vì nó vừa chịu sự chi phối của hệ thần kinh sinh dưỡng, vừa chịu sự điều khiển của hệ thần kinh vận động D. Tất cả các phương án còn lại Đáp án A. Sở dĩ nói dây thần kinh tủy là dây pha vì trong dây thần kinh này có bao gồm các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động để liên hệ với tủy sống qua rễ trước về rễ sau. Trong đó, rễ sau có tác dụng dẫn xung thần kinh cảm giác còn rễ trước sẽ giúp dẫn xung thần kinh vận động. Dây thần kinh tủy bao gồm cả bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và bó sợi thần kinh li tâm (vận động) sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập ...