Trang chủ / Lịch sử

Lịch sử

Nội dung của chiếu khuyến nông là gì

Câu hỏi: Nội dung của chiếu khuyến nông là gì? Trả lời: Quang Trung ban bố “Chiếu khuyến nông”, lệnh cho dân đã từng bỏ làng quê phải trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang. Với chính …

Xem thêm