Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là giáo viên dạy môn gì?

Câu hỏi: Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng là giáo viên dạy môn gì?

Trả lời: Đại tướng Giáp từng dạy Lịch sử tại trường tư thục Thăng Long. Ông là giáo sư giảng dạy môn lịch sử.