Đại học

Học phí đại học Phenikaa năm học 2022 – 2023
Đại học

Học phí đại học Phenikaa năm học 2022 – 2023

Ngành Y khoa học phí 150 triệu 1 năm, khóa đầu tiên K16 đã được hỗ trợ giảm 50% cho năm thứ nhất còn 75 triệu (từ năm thứ 2 hỗ trợ giảm 40% nhưng không quá 5 năm). Trong năm học 2022 - 2023, học phí là mức thu đã được tập đoàn Phenikaa và nhà trường giảm 20% học phí và giữ nguyên mức giảm này trong toàn khóa học. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, nhà trường sẽ giữ nguyên hoặc tăng học phí. Nếu có tăng thì tăng không quá 10%. Học phí năm học 2022 – 2023 của một số ngành sau khi đã được giảm 20% học phí như sau: Ngành Kinh doanh quốc tế 42 triệu 1 năm, Dược học 30 triệu 1 năm. Ngành Điều dưỡng học phí trung bình là 24 triệu đồng 1 năm. Riêng năm học 2022 - 2023, học phí ngành Điều dưỡng ngoài sự hỗ trợ 20% từ tập đoàn còn giảm thêm 17% còn 20 triệu 1 năm. Ngành quản trị kinh do...
Học phí 1 năm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là bao nhiêu?
Đại học

Học phí 1 năm Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM là bao nhiêu?

Học phí Đại học Nông Lâm TP.HCM năm 2022 Năm 2022 dự kiến số học phí học sinh đóng là từ 13 triệu đến 33 triệu. Mức học phí này tương ứng 10%. Tuy nhiên đây chỉ là mức học phí dự kiến, mức học phí chính xác sẽ được công bố khi trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ban hành sau khi đề án học phí cùng các khoản thu chi, ngân sách được phê duyệt. STT Nội dung Mức học phí (Đơn vị: VNĐ/năm) Ghi chú 1 Đại học nhóm ngành 1 11.858.000 Nhóm ngành 1: Chuyên ngành kinh tế Chuyên ngành luật Chuyên ngành khoa học xã hội Chuyên ngành nông, lâm và thủy sản 2 Cao học nhóm ngành 1 17.787.000 3 Đại học nhóm ngành 2 14.157.000 Nhóm ngành 2 bao gồm: Chuyên ngành khoa học tự nhiên Chuyên ngành công nghệ Chuyên ngành kỹ thuật Chuyên ngành nghệ thuật...
Học phí Đại học Thái Bình Dương năm 2022-2023
Đại học

Học phí Đại học Thái Bình Dương năm 2022-2023

Học phí Đại học Thái Bình Dương năm 2022-2023 Học phí toàn khoá cho sinh viên nhập học năm 2022 là 62.400.000 đồng hay trung bình 5.672.000 đồng/học kỳ. Học phí này đã bao gồm 25% học phí được giảm thông qua chương trình học bổng Vượt khó Covid-19 cho tất cả tân sinh viên. Xin vui lòng xem thêm một số lưu ý sau về học phí: Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức đào tạo theo hình thức tín chỉ, trong đó mỗi ngành học có 130 tín chỉ (tương đương khoảng 45 môn học). Học phí cho mỗi tín chỉ là 640.000 đồng, hay 83.200.000 đồng cho toàn khoá. 100% tân sinh viên 2022 được giảm 25% học phí qua chương trình học bổng Covid-19 nên học phí thực đóng là là 62.400.000 đồng cho toàn khoá học hay trung bình 5.672.000 đồng/học kỳ. Theo lộ trình mẫu, sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học tron...
Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022-2023
Đại học

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022-2023

Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022-2023 Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2022 - 2023 thu theo tín chỉ, 630.000 VNĐ cho một tín chỉ lý thuyết và 810.000 VNĐ cho một tín chỉ thực hành. Lộ trình tăng học phí cam kết không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Học phí Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM 2021-2022 Theo đề án tuyển sinh 2021, học phí hệ đại học chính quy Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM năm học 2021 - 2022 là 630.000 VNĐ/tín chỉ lý thuyết, 840.000VNĐ/tín chỉ thực hành. Lộ trình tăng học phí không quá 10% hàng năm và không quá trần theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Bạn có thể tham khảo thông tin học phí Học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 theo từng ngành...
Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM 1 năm là bao nhiêu?
Đại học

Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM 1 năm là bao nhiêu?

Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2022-2023 Theo thông tin chính thức được công bố trên website của Trường, Học phí Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2022 - 2023 như sau: Nội dung Năm học 2022 - 2023 Năm học 2023 - 2024 Năm học 2024 - 2025 Năm học 2025 – 2026 Học phí trung bình dự kiến (chương trình chính quy đại trà) 27.500 30.000 32.500 35.000 Học phí trung bình dự kiến (chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao) 72.000 80.000 80.000 80.000 Học phí trung bình dự kiến (Chất lượng cao tăng cường tiếng Nhật) 55.000 60.000 60.000 60.000 Học phí được tính theo tính chỉ, tùy vào số lượng tín chỉ mà học viên đăng ký theo từng học kỳ. Học phí Đại học Bách khoa TPHCM năm 2021-2022 Năm 2021 - 2022, mức học phí của Đại học Bách khoa TP.HCM như sau...