Trang chủ / Toán học

Toán học

Số cạnh của hình chóp tứ giác

Câu hỏi: Số cạnh của hình chóp tứ giác là A. 6 B. 20 C. 12 D. 8 Đáp án D. Hình chóp tứ giác có 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy nên có tất cả 8 cạnh (Chóp …

Xem thêm

Khối đa diện đều loại {4;3} là khối

Câu hỏi: Khối đa diện đều loại {4;3} là khối A. Khối 12 mặt đều B. Khối lập phương C. Khối tứ diện đều D. Khối bát diện đều Đáp án B. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối …

Xem thêm