Trang chủ / Vật lý

Vật lý

Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do

Câu hỏi: Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do A. khác nhau về đồ thị dao động âm B. khác nhau về tần số và biên độ của các họa âm C. khác nhau về chu kỳ …

Xem thêm