Trang chủ / Vật lý

Vật lý

Bảng thang sóng điện từ

Thang sóng điện từ là tập hợp các loại sóng điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần (hoặc tăng dần). Xem thêm: Sóng điện từ và một số ứng dụng của sóng điện từ Miền …

Xem thêm