Vật lý

Sự điện li là
Vật lý

Sự điện li là

Câu hỏi: Sự điện li là Trả lời: Sự điện li là sự phân li thành các cation (ion dương) và anion (ion âm) của phân tử chất điện li khi tan trong nước.
Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào
Vật lý

Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào

Câu hỏi: Chiều của dòng điện được quy ước như thế nào? Quy ước chiều dòng điện: chiều dòng điện đi từ cực dương qua dây dẫn đến các thiết bị điện sau đó đến cực âm của nguồn điện. Các eclectron trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng từ cực âm qua cực dương của nguồn điện. Về chiều quy ước dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong kim loại ngược nhau. Chiều của dòng điện: + Chiều chuyển động của các êlectrôn ngược với chiều của dòng điện theo quy ước. + Dòng điện cung cấp bởi pin và acquy có chiều không thay đổi được gọi là dòng điện một chiều. + Dòng điện chạy trong mạch điện gia đình là dòng điện xoay chiều. + Các vật tiêu thụ điện được nối với nhau tạo thành một dãy liên tiế...
Phát biểu nào sau đây không đúng
Vật lý

Phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây không đúng A. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật thì hai lực đó là hai lực cân bằng. B. Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó là hai lực cân bằng. C. Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều. D. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Đáp án A. A – sai vì nếu chỉ có 2 lực tác dụng vào một vật mà không thỏa mãn 1 trong 3 điều kiện sau thì không thể nói chúng là 2 lực cân bằng: - hai lực có độ lớn bằng nhau. - hai lực cùng phương. - hai lực ngược chiều. Câu hỏi 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm tia sáng tới. B. Phản xạ toàn p...
Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn
Vật lý

Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn

Câu hỏi: Nêu những điểm giống nhau và khác nhau giữa định luật cu-lông và định luật vạn vật hấp dẫn Trả lời: Định luật Cu-lông Định luật vạn vật hấp dẫn Giống nhau Tương đồng về biểu thức Cách phát biểu tương đồng Hai lực đều tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách Khác nhau Bản chất: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm (lực điện). Độ lớn của lực lớn hơn lực hấp dẫn Bản chất: Lực tương tác giữa hai vật có khối lượng m (lực cơ học). Độ lớn rất nhỏ
Môi trường nào không có nhiệt năng?
Vật lý

Môi trường nào không có nhiệt năng?

Câu hỏi: Môi trường nào không có nhiệt năng? A. Môi trường rắn B. Môi trường khí C. Môi trường lỏng D. Môi trường chân không Đáp án D. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Chân không không có vật chất nên không có nhiệt năng.