Trang chủ / Hóa học

Hóa học

Hợp chất sắt 2 sunfat có công thức là

Hợp chất sắt 2 sunfat là một hợp chất muối của sắt có màu xanh tồn tại ở 2 dạng là bột hoặc tinh thể có công thức là FeSO4. Bình thường hóa chất này sẽ ở trạng thái ngậm …

Xem thêm

Kim loại kiềm

Kim loại kiềm là gì Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn, gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Cấu hình electron nguyên tử: …

Xem thêm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Các kim loại sau đây gọi là kim loại kiềm: gồm các nguyên tố liti (Li), natri (Na), kali (K), rubiđi (Rb), xesi (Cs) và franxi (Fr). Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA của bảng tuần hoàn. …

Xem thêm