Trang chủ / Hóa học

Hóa học

Glucôzơ là một hợp chất

Câu hỏi: Glucôzơ là một hợp chất A. đa chức. B. monosaccarit. C. disaccarit. D. đơn chức. Đáp án B. Giải thích: Glucôzơ thuộc loại monosaccarit (là nhóm cacbonhiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được). Cacbonhiđrat là những …

Xem thêm

Nước cất sôi ở nhiệt độ bao nhiêu

Câu hỏi: Nước cất sôi ở nhiệt độ bao nhiêu Trả lời: Nhiệt độ sôi của nước phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản đó là: nước có lẫn tạp chất hay không và áp suất không khí (hay …

Xem thêm