Trang chủ / Hóa học

Hóa học

Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Câu hỏi: Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm A. mất màu B. không đổi màu C. chuyển thành màu đỏ D. chuyển thành màu xanh Đáp án D. Dung dịch NH3 có tính bazơ nên làm quỳ tím ẩm …

Xem thêm