Hóa học

Thức ăn quả thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không
Hóa học

Thức ăn quả thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không

Câu hỏi: Thức ăn quả thực quản có được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học không A. Có biến đổi hóa học không biến đổi lí học. B. Không biến đổi hóa học có biến đổi lí học. C. Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học. D. Có biến đổi hóa học và biến đổi lí học. Đáp án C. Trong thời gian đi qua thực quản rất nhanh (chỉ 2-4 giây) nên có thể coi như thức ăn không được biến đổi gì về mặt lí học và hóa học.
Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là
Hóa học

Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

Câu hỏi: Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất. B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. C. thường xảy ra rất nhanh, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định. D. thường xảy ra rất chậm, nhưng hoàn toàn, không theo một hướng xác định. Đáp án B. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là: thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng nhất định.
Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây
Hóa học

Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây

Câu hỏi 1: Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây? A. Tan tốt trong nước B. Có màu nâu đỏ C. Không tan trong nước D. Có màu xanh tím Đáp án A. Amoniac (NH3) là chất khí không màu, có mùi khai, tan tốt trong nước và làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Câu hỏi 2: Amoniac có tính chất vật lý nào sau đây? A. Amoniac không tan trong nước, dễ hoá lỏng B. Amoniac thường tồn tại ở dạng khí, dễ hoá lỏng, không màu C. Dung dịch Amoniac là dung môi hoà tan tốt các dung môi hữu cơ, có màu nâu đỏ D. Dung dịch Amoniac không có khả năng hòa tan dung môi hữu cơ Đáp án B. Tính chất vật lý của Amoniac Amoniac thường tồn tại ở dạng khí, không màu, có mùi hôi khó chịu. Nồng độ Amoniac lớn có thể gây chết người. Amoniac có độ phân cực lớn do phân tử NH3 có cặp electron tự do ...
Nguyên tố hóa học là gì? Lấy ví dụ minh họa
Hóa học

Nguyên tố hóa học là gì? Lấy ví dụ minh họa

Nguyên tố hóa học là gì? Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân. Như vậy, số proton là số đặc trưng của một nguyên tố hóa học. Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau. Mỗi nguyên tố hóa học được biểu diễn bằng một hay hai chữ cái (thường là một hay hai chữ đầu tiên trong tên La-tinh của nguyên tố đó), trong đó chữ cái đầu tiên được viết dưới dạng in hoa, gọi là kí hiệu hóa học. Ví dụ minh họa nguyên tố hóa học Nguyên tố hiđro kí hiệu là H; Nguyên tố canxi kí hiệu là Ca; Nguyên tố cacbon kí hiệu là C.
Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng
Hóa học

Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng

Câu hỏi: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng? A. Số proton và điện tích hạt nhân. B. Số proton và số electron. C. Số khối A và số nơtron. D. Số khối A và điện tích hạt nhân. Đáp án D. Giải thích 1: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân, số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên tử vì khi biết Z và A sẽ biết được số proton, số notron và số electron. Giải thích 2: Số đơn vị điện tích hạt nhân Z và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và cũng đặc trưng cho nguyên tử vì khi biết Z và A sẽ biết được số proton, số notron và số electron. Giải thích 3:nMột nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng số khối A và điện tích hạt nhân. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, cấu tạo nên ...