Trang chủ / Địa lý

Địa lý

Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu hình thành gió mùa là A. sự chênh lệch khí áp giữa xích đạo và vùng cận chí tuyến B. sự chênh lệch khí áp giữa vùng các chí tuyến và vùng ôn đới …

Xem thêm