Kể tên một số phương tiện giao thông đường thủy mà em biết hãy nêu những việc nên làm và không nên làm khi tham gia giao thông đường thủy

Câu hỏi: Kể tên một số phương tiện giao thông đường thủy mà em biết hãy nêu những việc nên làm và không nên làm khi tham gia giao thông đường thủy?

Trả lời:

Một số loại phương tiện giao thông đường thủy là:

 • Tàu thủy
 • Thuyền
 • Tàu ngầm
 • Cano
 • Xuồng
 • Ghe
 • Du thuyền
 • Phà
 • Sà lan
 • Tàu kéo
 • Thuyền buồm
 • Thuyền độc mộc