Đất nước nào có nhiều múi giờ nhất thế giới

Câu hỏi: Đất nước nào có nhiều múi giờ nhất thế giới?

Trả lời:

Pháp là quốc gia sử dụng đến 12 múi giờ khác nhau, nhiều nhất so với bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Hầu như vào bất kỳ thời điểm nào toàn bộ nước Pháp bao gồm các tỉnh, vùng lãnh thổ hải ngoại đều trải qua 12 múi giờ khác nhau.