Nửa sau thế kỷ 20 những quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á trở thành con rồng kinh tế châu Á

Câu hỏi: Nửa sau thế kỷ 20 những quốc gia nào ở khu vực Đông Bắc Á trở thành con rồng kinh tế châu Á

A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan

B. Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan

C. Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Triều Tiên, Đài Loan, Hàn Quốc

Đáp án A.

Nửa sau thế kỉ XX, những quốc gia Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan ở khu vực Đông Bắc Á trở thành “con rồng” kinh tế châu Á.