Toán học

Tổng hợp công thức hình học 12
Toán học

Tổng hợp công thức hình học 12

Tổng hợp công thức hình học 12 được tìm tòi và biên soạn chi tiết, khoa học giúp cho bạn có thể học nhanh, nhớ lâu. Các công thức hình học 12 thường được sử dụng trong giải toán, giúp học sinh tra cứu nhanh trong quá trình học tập chương trình Toán 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán. Nội dung tài liệu tổng hợp công thức Hình học 12 gồm 24 phần như sau: Các khối đa diện đều Các loại đáy thường gặp Hệ thức lượng trong tam giác Các trường hợp hình chóp thường gặp Công thức tính góc cơ bản và khoảng cách cơ bản Khối lăng trụ Công thức tính thể tích khối chóp và lăng trụ Công thức tính tỉ số thể tích Khối nón và khối trụ Khối cầu Ba công thức bán kính mặt cầu ngoại tiếp Công thức tính tọa độ vector và điểm trong không gian Công thức tọa độ phép toán...
Viết số thích hợp vào ô trống
Toán học

Viết số thích hợp vào ô trống

Bài toán 1: Viết số thích hợp vào ô trống Hướng làm: Chúng ta thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải, nhớ lại bảng nhân chia lớp 3 đã học để làm. Bài giải: 2 gấp 8 lần ⇒ 2 x 8 = 16, điền 16, 16 giảm 4 lần ⇒ 16 : 4 = 4, viết số 4 vào ô trống. 3 gấp 8 lần ⇒ 8 x 3 = 24, điền 24, 24 giảm 4 lần ⇒ 24 : 4 = 6, viết số 6 vào ô trống. 27 giảm 3 lần ⇒ 27 : 3 = 9, điền 9 vào ô trống, 9 gấp 4 lần ⇒ 9 x 4 = 36, viết số 36 vào ô trống. 35 giảm 5 lần ⇒ 35 : 5 = 7, điền 7, 7 gấp 8 lần ⇒ 7 x 8 = 56, viết số 56 vào ô trống. Bài toán 2: Viết số thích hợp vào ô trống Bài giải: Để điền được ô vuông thứ 2 trong sơ đồ trên ta làm phép tính ngược (Nhân): 4 x 8 = 32, viết số 32 vào ô trống. Để điền được ô vuông thứ nhất trong sơ đồ trên ta làm phép tính ngược (Trừ): 32 – 25 = 7, ...
Số cạnh của hình chóp tứ giác
Toán học

Số cạnh của hình chóp tứ giác

Câu hỏi: Số cạnh của hình chóp tứ giác là A. 6 B. 20 C. 12 D. 8 Đáp án D. Hình chóp tứ giác có 4 cạnh bên và 4 cạnh đáy nên có tất cả 8 cạnh (Chóp n - giác có 2n cạnh).
Khối đa diện đều loại {4;3} là khối
Toán học

Khối đa diện đều loại {4;3} là khối

Câu hỏi: Khối đa diện đều loại {4;3} là khối A. Khối 12 mặt đều B. Khối lập phương C. Khối tứ diện đều D. Khối bát diện đều Đáp án B. Khối đa diện đều loại {4;3} là khối là khối lập phương. Khối đa diện đều loại {3;4} là bát diện đều.