Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật

Câu hỏi: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật

A. Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. Chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến.

Đáp án đúng A.

Đặc điểm của đế quốc Nhật là Chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt bởi mặc dù tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa, song Nhật vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới võ sĩ Samurai, vẫn có ưu thế chính trí rất lớn.

Giải thích chi tiết về đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật:

Sau cuộc chiến tranh Trung – Nhật (1894-1895), nhờ số tiền bồi thường và của cái cướp được ở Triều Tiên và Đông Bắc Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ. Trong vòng 14 năm (từ 1900 đến 1914), tỉ lệ giá trị công nghiệp trong nền kinh tế quốc dẫn đã tăng từ 19% lên 42%. Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa đã kéo theo sự tập trung trong công nghiệp, thương nghiệp và ngân hàng. Nhiều công ti độc quyền xuất hiện như Mít-su-bi-si, Mít-sưi, giữ vai trò to lớn trong đời sống sống kinh tế, chính trị ở Nhật Bản. Các công ty này sở hữu nhiều ngân hàng, hầm mỏ, xí nghiệp, đường sắt, tàu biển… Lịch sử Nhật Bản gọi giai đoạn này là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai (1895-1912).

Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Ban đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905) kết thúc với sự thất bại của đế quốc Nga. Nhật chiếm bán đảo Liêu Đông, cảng Lữ Thuận và nam đảo Xa-kha-lin. Năm 1910, Nhật thôn tính toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Nam 1914, Nhật Bản dùng vũ lực để mở rộng khu vực ảnh hưởng ở Trung Quốc và chiếm Sơn Đông. Nhật trở thành một đế quốc hùng mạnh ở châu Á.

Mặc dù tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa, song Nhật vẫn duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến; tầng lớp quý tộc, đặc biệt là giới võ sĩ Samurai, vẫn có ưu thế chính trí rất lớn. Những điều đó làm cho chủ nghĩa đế quốc Nhật có đặc điểm là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.