Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là

Câu hỏi: Trong các loại phân bón sau phân bón hóa học kép là

A. (NH4)2SO4

B. Ca(H2PO4)2

C. KCl

D. KNO3

Đáp án D.

Phân bón kép là phân bón có chứa 2 hoặc cả 3 nguyên tố dinh dưỡng N, P, K. Vậy KNO3 là phân bón kép.