Công nghệ

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến
Công nghệ

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến

Câu hỏi: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì? A. Phương pháp gây đột biến B. Phương pháp chọn lọc C. Phương pháp lai D. Phương pháp nuôi cấy mô Đáp án A. Phương pháp gây đột biến: là sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống.  
Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non
Công nghệ

Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non

Câu hỏi: Phương pháp nào dưới đây không phù hợp với nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi non A. Nuôi vật nuôi mẹ tốt B. Kiểm tra năng suất thường xuyên C. Giữ ấm cơ thể D. Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non Đáp án B. Phương pháp không phù hợp với nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non là: Kiểm tra năng suất thường xuyên – SGK Công nghệ 7 trang 119.
Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch
Công nghệ

Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch

Câu hỏi: Bệnh nào dưới đây có thể phát triển thành dịch A. Bệnh tả lợn B. Bệnh cúm gà C. Bệnh toi gà D. Tất cả đều đúng Đáp án D. Bệnh có thể phát triển thành dịch gồm: - Bệnh tả lợn. - Bệnh cúm gà. - Bệnh toi gà…. – SGK Công nghệ 7 trang 122.