Công nghệ

Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
Công nghệ

Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Câu hỏi: Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 Đáp án A. Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại: - Biện pháp canh tác - Biện pháp thủ công - Biện pháp hóa học - Biện pháp sinh học - Biện pháp kiểm dịch thực vật - SGK Công nghệ 7 trang 30, 31, 32.
Hạt giống xác nhận là hạt giống
Công nghệ

Hạt giống xác nhận là hạt giống

Câu hỏi: Hạt giống xác nhận là hạt giống A. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà Đáp án B. Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà – SGK Công nghệ 10 trang 13. Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà, hạt giống xác nhận sẽ được các cơ sở nhân giống liên kết với các công ty, trung tâm để sản xuất giống đại trà với số lượng lớn cung ứng cho thị trường hạt giống cây trồng tại...
Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào
Công nghệ

Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào

Câu 1: Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào? A. Giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh. B. Giống châu chấu trưởng thành, đủ cánh. C. Khác châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh. D. Khác châu chấu trưởng thành, đủ cánh. Đáp án A. Châu chấu non có hình thái bên ngoài giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh. Châu chấu non phải lột xác vì vỏ cơ thể là vỏ kitin kém đàn hồi nên khi lớn lên, vỏ cũ phải bong ra để vỏ mới hình thành. Câu 2: Châu chấu di chuyển bằng cách nào? A. Nhảy bằng đôi chân sau. B. Bay C. Bò bằng 3 đôi chân. D. Tất cả các ý đều đúng Đáp án D. Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức: Bò bằng 3 đôi chân; Nhảy nhờ đôi chây sau (càng); Bay bằng 2 đôi cánh → So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh h...
Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến
Công nghệ

Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến

Câu hỏi: Sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống là phương pháp chọn tạo giống cây trồng gì? A. Phương pháp gây đột biến B. Phương pháp chọn lọc C. Phương pháp lai D. Phương pháp nuôi cấy mô Đáp án A. Phương pháp gây đột biến: là sử dụng các tác nhân vật lý hoặc chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây gây ra đột biến, chọn những dòng có lợi để làm giống.