Công nghệ

Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần
Công nghệ

Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần

Câu hỏi: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 Đáp án D. Cơ thể côn trùng chia làm 3 phần đầu, ngực và bụng, đây là lớp động vật thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần, trong đó ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có một đôi râu.
Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại
Công nghệ

Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại

Câu hỏi: Có bao nhiêu biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại A. 5 B. 4 C. 6 D. 3 Đáp án A. Có 5 biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại: - Biện pháp canh tác - Biện pháp thủ công - Biện pháp hóa học - Biện pháp sinh học - Biện pháp kiểm dịch thực vật - SGK Công nghệ 7 trang 30, 31, 32.
Hạt giống xác nhận là hạt giống
Công nghệ

Hạt giống xác nhận là hạt giống

Câu hỏi: Hạt giống xác nhận là hạt giống A. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà Đáp án B. Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà – SGK Công nghệ 10 trang 13. Hạt giống xác nhận là hạt giống được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà, hạt giống xác nhận sẽ được các cơ sở nhân giống liên kết với các công ty, trung tâm để sản xuất giống đại trà với số lượng lớn cung ứng cho thị trường hạt giống cây trồng tại...