Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần

Câu hỏi: Cơ thể côn trùng chia làm mấy phần

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

Đáp án D.

Cơ thể côn trùng chia làm 3 phần đầu, ngực và bụng, đây là lớp động vật thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần, trong đó ngực mang 3 đôi chân và thường có 2 đôi cánh, đầu có một đôi râu.