Trùng giày di chuyển như thế nào

Câu hỏi: Trùng giày di chuyển như thế nào?

Trả lời:

Trùng giày di chuyên vừa tiên vừa xoay nhờ các lông bơi rung động theo kiêu lần sóng và mọc theo vòng xoắn quanh cơ thể. Các lông bơi này rung động theo kiểu làn sóng.