Sông và hồ khác nhau như thế nào

Sông và hồ khác nhau như thế nào?

Sông dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

Hồ là các khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền.

So sánh chi tiết sông và hồ khác nhau như thế nào

Khái niệm:

  • Sông: Là dòng chảy tương đối thường xuyên trên bề mặt lục địa.
  • Hồ: Là 1 lượng nước lớn đọng trên bề mặt lục địa.

Cấu tạo:

  • Sông: Gồm nhiều bộ phận như lưu vực, hạ lưu, phụ lưu… tạo thành hệ thống sông.
  • Hồ: Cấu tạo đơn giản hơn sông.

Diện tích:

  • Sông có lưu vực xác định
  • Hồ thường không có diện tích nhất định.