Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào

Câu hỏi: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách.

B. Thành từng văn bản rời rạc.

C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết.

D. Một cách tùy ý.

Đáp án C.

Thông tin trên internet được tổ chức là thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết, trang web là một siêu văn bản được gán với những địa chỉ truy cập trên Internet, địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ trang web.

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy cập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa (giao thức IP).

Thông tin trên internet được tổ chức là thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết.

Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như: văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,… và các siêu liên kết đến các siêu văn bản khác. Siêu văn bản là văn bản của một tài liệu có thể được truy tìm không theo tuần tự. Người đọc có thể tự do đuổi theo các dấu vết liên quan qua suốt tài liệu đó bằng các mối liên kết xác định sẵn do người sử dụng tự lập nên.

Internet có vai trò vô cùng to lớn đối với cuộc sống của con người. dưới đây có thể kể đến một số vai trò chính như:

+ Internet là một kho chứa đựng những kiến thức khổng lồ giúp cho chúng ta dễ dàng tìm kiếm những thông tin, kiến thức dù mới hay đã cũ, là công cụ tiện lợi nhất để truyền tải một số lượng thông tin lớn với tốc độ nhanh đến hàng triệu người trên toàn thế giới

+ Internet trở thành phương tiện giải trí hữu ích với mọi người trong cuộc sống hiện nay. Ở Internet, có vô số hình thức giải trí khác nhau.

+ Kết nối mọi người từ Internet. Mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trên các diễn đàn, trang mạng xã hội…

+ Tạo nên những tiện lợi cho cuộc sống của con người như mua sắm, học tập, giao lưu, công việc được thực hiện từ môi trường xa.