Trùng roi di chuyển như thế nào

Câu hỏi: Trùng roi di chuyển như thế nào

A. Thẳng tiến

B. Xoay tròn

C. Vừa tiến vừa xoay

D. Cách khác

Đáp án C.

Trùng roi di chuyển nhờ roi. Khi di chuyển, đầu trùng roi tiến về phía trước. Các roi xoáy vào nước như mũi khoan để tạo lực cho trùng roi di chuyển . Nhờ công dụng của lực khoan của các roi vào nước nên trùng roi di chuyển rất nhanh trong nước. Trùng roi dùng roi dài xoáy vào nước di chuyển vừa tiến, vừa xoay.