Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào

Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo ra màu sắc rực rỡ giúp tôm đe dọa kẻ thù.

B. Thu hút con mồi lại gần tôm.

C. Là tín hiệu nhận biết đực cái của tôm.

D. Giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù.

Đáp án D.

Vỏ cơ thể của tôm sông chứa sắc tố, làm tôm có màu sắc của môi trường. Các sắc tố trên vỏ tôm sông có ý nghĩa giúp tôm ngụy trang để lẩn tránh kẻ thù. Chức năng: vỏ cơ thể như bộ xương ngoài che chở, bảo vệ cơ thể và là chỗ bám cho hệ cơ phát triển.