Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào

Câu 1: Châu chấu non có hình thái bên ngoài như thế nào?

A. Giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh.

B. Giống châu chấu trưởng thành, đủ cánh.

C. Khác châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh.

D. Khác châu chấu trưởng thành, đủ cánh.

Đáp án A.

Châu chấu non có hình thái bên ngoài giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh. Châu chấu non phải lột xác vì vỏ cơ thể là vỏ kitin kém đàn hồi nên khi lớn lên, vỏ cũ phải bong ra để vỏ mới hình thành.

Câu 2: Châu chấu di chuyển bằng cách nào?

A. Nhảy bằng đôi chân sau.

B. Bay

C. Bò bằng 3 đôi chân.

D. Tất cả các ý đều đúng

Đáp án D.

Châu chấu di chuyển bằng 3 hình thức: Bò bằng 3 đôi chân; Nhảy nhờ đôi chây sau (càng); Bay bằng 2 đôi cánh → So với các loài sâu bọ khác thì khả năng di chuyển của châu chấu linh hoạt hơn.