Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào

Câu hỏi: Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào

A. Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên
B. Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp
C. Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học
D. Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên

Đáp án B.

Nhắc lại kiến thức về chất ma túy.

– Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành, các chất này khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý, có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại về nhiều mặt đối với xã hội.

– Theo cách phân loại này các chất ma túy được chia ra 3 nhóm sau:

+ Nhóm các chất ma túy an thần:

– Các chất ma tuý trong nhóm an thần: Thuốc phiện, Morphine Heroine, Các chất ma tuý tổng hợp toàn phần trong nhóm có thể thay thế Morphine, Heroine và các opiat khác (methadon, pethidine, phenazocine, diazepam, dolagan…).

+ Nhóm các chất ma túy gây kích thích.

– Nhóm các chất ma tuý gây kích thích amphetamine methamphetamine, amphetamine và methamphetamine.

+ Nhóm các chất ma túy gây ảo giác.

– Cần sa và các sản phẩm của nó, thảo mộc cần sa, nhựa cần tinh dầu cần sa.lysergide (LSD).