GDQP

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững
GDQP

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững

Câu hỏi: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào? A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. D. Tuyên ngôn độc lập. Đáp án D. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”. Trong đó cuối bản Tuyên ngôn Người khẳng định: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.
Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây
GDQP

Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây

Câu hỏi: Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây A. Không phải đóng học phí. B. Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở. C. Được hưởng phụ cấp hàng tháng. D. Sau khi tốt nghiệp được cấp quyền sở hữu đất ở và đất canh tác. Đáp án D. Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân được hưởng các chế độ đãi ngộ: – Không phải đóng học phí. – Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở. – Được hưởng phụ cấp hàng tháng.
Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là
GDQP

Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là

Câu hỏi: Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là A. Trường Sĩ quan Lục quân 1 B. Trường Sĩ quan Lục quân 2 C. Trường Sĩ quan Pháo binh D. Trường Sĩ quan Đặc công Đáp án B. Trường Đại học Nguyễn Huệ còn được gọi là Trường Sĩ quan Lục quân 2.
Bom mềm là
GDQP

Bom mềm là

Câu hỏi: Bom mềm là A. loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương B. loại bom chuyên dùng để đánh phá các thiết bị điện tử của đối phương C. được dùng để bắn phá các mực tiêu giao thông: cầu lớn, nhà ga… D. là loại bom chưa các khí độc, chủ yếu để sát thương sinh lực đối phương Đáp án A. Bom mềm là loại bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương. "Bom mềm" còn được gọi là "bom mất điện" bởi nó chỉ gây thiệt hại cho các hệ thống điện lưới. Loại bom này lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong Chiến tranh vùng vịnh nhằm vào Iraq giai đoạn năm 1990-1991....