GDQP

Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào
GDQP

Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào

Câu hỏi: Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào A. Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên B. Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp C. Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học D. Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên Đáp án B. Nhắc lại kiến thức về chất ma túy. - Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần, có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành, các chất này khi xâm nhập vào cơ thể người sẽ làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý, có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại về nhiều mặt đối với xã hội. - Theo cách phân loại này các chất ma túy được chia ra 3 nhóm sau: + Nhóm các chất ma túy an thần: - Các chất ma tuý trong nhóm an thần: Thuốc phiện, Morphine Heroine, Các ...
Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy
GDQP

Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy

Câu hỏi: Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy A. Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút B. Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người C. Thường xin ra ngoài đi vệ sinh trong khi học tập D. Tính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm Đáp án B. Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy Tổng kết từ thực tiễn cho thấy các chất ma tuý thường được học sinh, sinh viên sử dụng là: Heroin, Ma tuý tổng hợp, Cần sa, Dôlagan... bằng cách: hít, uống, chích. Nếu sử dụng thường xuyên hoặc đã bị lệ thuộc (mắc nghiện), có thể nhận biết thông qua những dấu hiệu sau: - Trong cặp sách hoặc túi quần áo thường có dụng cụ dùng sử dụng chất ma túy như: bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc; - Hay xin ra ...
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững
GDQP

Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững

Câu hỏi: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào? A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến. C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. D. Tuyên ngôn độc lập. Đáp án D. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”. Trong đó cuối bản Tuyên ngôn Người khẳng định: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”.
Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây
GDQP

Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây

Câu hỏi: Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân không được hưởng chế độ đãi ngộ nào dưới đây A. Không phải đóng học phí. B. Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở. C. Được hưởng phụ cấp hàng tháng. D. Sau khi tốt nghiệp được cấp quyền sở hữu đất ở và đất canh tác. Đáp án D. Sinh viên thuộc các trường quân đội nhân dân được hưởng các chế độ đãi ngộ: – Không phải đóng học phí. – Được quân đội đảm bảo về ăn, mặc, ở. – Được hưởng phụ cấp hàng tháng.