Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là

Câu hỏi: Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là?

A. Hợp ngữ

B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

C. Ngôn ngữ máy

D. Pascal

Đáp án C.

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là Ngôn ngữ máy.

Giải thích:

Ngôn ngữ máy: là ngôn ngữ duy nhất để viết chương trình mà máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện được.

– Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của nó. Là ngôn ngữ duy nhất mà máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện.

– Các lệnh viết bằng ngôn ngữ máy ở dạng mã nhị phân hoặc mã hexa.

– Ưu điểm: Là ngôn ngữ duy nhất máy tính có thể trực tiếp hiểu và thực hiện, cho phép khai thác triệt để và tối ­ưu khả năng của máy.

– Nhược điểm:

+ Ngôn ngữ phức tạp, phụ thuộc nhiều vào phần cứng, ch­ương trình viết mất nhiều công sức, cồng kềnh và khó hiệu chỉnh.

+ Không thích hợp với số đông ng­ười lập trình.