Tại sao phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học

Câu hỏi: Tại sao phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường học?

Trả lời:

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trường học nhằm:

– Tránh tình trạng chen lấn, ùn tắc, kẹt xe trước cổng trường.

– Tạo môi trường học tập an toàn, tốt nhất cho học sinh.

– Nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt luật giao thông cho học sinh.

– Đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho học sinh, phụ huynh và cán bộ công nhân viên trong nhà trường.

– Góp phần xây dựng trật tự, an toàn giao thông tiến bộ, văn minh, phù hợp với xã hội đang phát triển hiện nay.