Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập

Câu hỏi: Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập tự chủ của mỗi cá nhân. Em có tán thành với ý kiến đó không? Vì sao?

Trả lời:

Không đồng ý với ý kiến đó vì:

– Hợp tác trong học tập theo đúng nghĩa là phải trên cơ sở có sự nỗ lực cá nhân, mỗi người phải có sự chuẩn bị và có ý kiến riêng của mình để tham gia vào hoạt động học tập chung của nhóm.

– Hợp tác trong học tập không làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân, trái lại qua học tập hợp tác, các ý kiến được bổ sung sẽ trở nên phong phú, giúp mỗi cá nhân học tập được nhiều hơn, tốt hơn.

– Ngoài ra còn giúp các bạn học sinh có thêm kỹ năng làm việc nhóm, hiểu nhau hơn, bài học cũng sẽ đỡ nhàm chán, có sự sôi nổi hơn khi các bạn cùng tham gia học tập. Mỗi lần nêu lên ý kiến của bản thân, lắng nghe ý kiến và tự bổ sung, sửa chữa giúp nhau chính là thêm một lần học.