Học phí Đại học Cần Thơ 2023-2024

Học phí Đại học Cần Thơ 2023 – 2024

Mức học phí dựa trên số lượng tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong mỗi học kỳ. Mức học phí này sẽ tăng lên mỗi năm và tùy thuộc vào từng ngành học. Cụ thể, trong năm học 2023-2024, học phí sẽ tăng khoảng 10-15% so với năm học trước đó đối với tất cả các ngành đào tạo.

Ngành học Học Phí 
Giáo dục tiểu hoc 16,920,000
Giáo dục công dân
Giáo dục thể chất
Sư phạm toán học
Sư phạm tin học 
Sư phạm vật lý
Sư phạm Hoá học
Sư phạm Sinh học
Sư phạm Ngữ văn
Sư phạm Lịch sử
Sư phạm Địa lý
Sư phạm Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Pháp
Quản trị kinh doanh 17,430,000
Quản trị kinh doanh – học tại khu Hoà An
Marketing
Kinh doanh quốc tế
Kinh doanh thương mại
Tài chính ngân hàng
Kế toán
Kiểm toán 
Luật kinh tế
Luật, 2 chuyên ngành:

 • Luật hành chính
 • Luật tư pháp
Luật (Luật hành chính) – học tại khu Hoà An
Sinh học 17,915,000
Công nghệ sinh học
Sinh học ứng dụng 
Hoá học
Khoa học môi trường 
Toán ứng dụng  19,266,000
Thống kê
Khoa học máy tính 
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Kỹ thuật phần mềm
Hệ thống thông tin
Kỹ thuật máy tính 
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin – Học tại khu Hoà An 
An toàn thông tin
Công nghệ kỹ thuật hoá học
Quản lý công nghiệp
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành:

 • Cơ khí chế tạo
 • Cơ khí ô tô
Kỹ thuật cơ điện tử
Kỹ thuật điện
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
Kỹ thuật vật liệu
Kỹ thuật môi trường
Vật lý kỹ thuật 
Công nghệ thực phẩm 
Công nghệ sau thu hoạch 
Công nghệ chế biến thuỷ sản
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Kỹ thuật xây dựng 
Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Kỹ thuật cấp thoát nước
Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón)
Chăn nuôi
Nông học
Khó học cây trồng, 2 chuyên ngành:

 • Khoa học cây trồng
 • Nông nghiệp công nghệ cao
Bảo vệ thực vật
Công nghệ rau, hoa quả và cảnh quan
Kinh doanh nông nghiệp – học tại khu Hoà An
Kinh tế nông nghiệp 
Kinh tế nông nghiệp – học tại khu Hoà An 
Ngôn ngữ Pháp  17,430,000
Triết học
Văn học 
Kinh tế
Chính trị học 
Xã hội học 
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch)
Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – Học tại khu Hoà An
Truyền thông đa phương tiện 
Thông tin – Thư viện 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
Quản lý tài nguyên và môi trường 
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Quản lý đất đai 

Học phí Đại học Cần Thơ 2022 – 2023

Trong năm học 2022-2023, học phí trung bình cho mỗi sinh viên tại Đại học Cần Thơ dao động từ 13,2 triệu đồng đến 19,5 triệu đồng trong suốt cả năm, tùy thuộc vào từng ngành học. Trong số đó, có một ngành học tăng thêm 7,8 triệu đồng so với năm học 2021-2022.

Chương trình đào tạo đại học chính quy của Đại học Cần Thơ cho năm học 2022-2023 bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ.

Sinh viên phải đóng học phí dựa trên số lượng tín chỉ mà họ đăng ký trong mỗi học kỳ. Mức học phí cho mỗi tín chỉ được tính dựa trên học phí trung bình của năm học.

Đối với chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao, học phí cho sinh viên trúng tuyển vào năm học 2022-2023 là 33 triệu đồng/năm học (mức học phí cố định trong suốt khóa học), tăng thêm 3 triệu đồng so với năm học 2021-2022.

Học phí Đại học Cần Thơ bao nhiêu 1 tín chỉ

Đại học Cần Thơ cung cấp đa ngành nghề trong các khối ngành như Sư phạm, Kinh tế, Kỹ thuật, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, giúp cho học sinh dễ dàng lựa chọn ngành học phù hợp với sở thích của mình. Mức học phí tại Đại học Cần Thơ cũng khác nhau giữa các nhóm ngành.

Hệ Đại học:

 • Học phần giáo dục đại cương: 280.000 đồng/tín chỉ.
 • Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 1: 280.000 đồng/tín chỉ.
 • Học phần cơ sở và chuyên ngành thuộc nhóm ngành 2: 330.000 đồng/tín chỉ.

Hệ Cao đẳng:

 • Học phần giáo dục đại cương: 224.000 đồng/tín chỉ.
 • Học phần cơ sở và chuyên ngành: 264.000 đồng/tín chỉ.

Học phí Đại học Cần Thơ ngành Công nghệ thông tin

Tại Đại học Cần Thơ, ngành CNTT có mức học phí là 15.200.000đ/năm đối với đào tạo đại trà. Đối với đào tạo chất lượng cao sẽ có mức học phí là 33.000.000đ/năm. 

Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.