Dánh sách các trường Cao đẳng khu vực Đà Nẵng

Khu vực Đà Nẵng có rất nhiều trường cao đẳng cả công lập và dân lập khiến nhiều học sinh và phụ huynh băn khoăn trong việc lựa chọn một ngôi trường phù hợp. Dưới đây là tổng hợp danh sách các trường cao đẳng tại khu vực Đà Nẵng để các bạn tham khảo.

STT Mã trường Tên trường
1 CDD0405 Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng
2 CDT3401 Cao đẳng Công nghệ Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung
3 CDT0408 Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Đại học Đà Nẵng)
4 CDT0404 Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
5 CDT0402 Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
6 CDD0402 Cao đẳng Hoa Sen (Cơ sở Đà Nẵng)
7 CDT0407 Cao đẳng Kinh tế – Kế hoạch Đà Nẵng
8 CDD0410 Cao đẳng Lạc Việt
9 CDT0406 Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
10 CDD0406 Cao đẳng nghề Việt – Úc
11 CDD0401 Cao đẳng nghề Đà Nẵng
12 CDD0403 Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi
13 CDD0404 Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng
14 UPDATE.23 Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT (CS Đà Nẵng)
15 UPDATE.25 Cao đẳng Quốc tế Pegasus (Cơ sở Đà Nẵng)
16 UPDATE.28 Cao đẳng thực hành FPT (Cơ sở Đà Nẵng)
17 CDT0403 Cao đẳng Thương mại
18 CCZ Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng
19 CDD0408 Cao đẳng Đức Trí