Danh sách trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh

Tổng hợp danh sách trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh kèm chi tiết thông tin tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường giúp các sĩ tử dễ dàng tra cứu hơn trong việc chọn trường.

STT Mã trường Tên trường
1 CĐĐ0208 Cao đẳng An ninh mạng iSPACE
2 UPDATE Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
3 CDD0220 Cao đẳng Bách Việt
4 UPDATE.66 Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
5 CDD6401.HCM Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (cơ sở TP HCM)
6 CDD0222 Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM
7 CDD0205 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
8 CES Cao đẳng Công thương TP.HCM
9 CDD0214 Cao đẳng Giao thông Vận tải TP.HCM
10 CGS Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI
11 UPDATE.7 Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy II
12 CDT0204 Cao đẳng Hàng hải II
13 CDD0402.HCM Cao đẳng Hoa Sen (Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí Minh)
14 CDD0221 Cao đẳng Kinh tế – Công nghệ TP.HCM
15 CDD0204 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức
16 UPDATE.64 Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh
17 CDD0213 Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
18 CDD0212 Cao đẳng Kinh tế TP.HCM
19 CDT0209.HCM Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (cơ sở TP HCM)
20 CĐT0202 Cao đẳng Kỹ nghệ II
21 CKC Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
22 UPDATE.65 Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân
23 CDD0211 Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
24 CDD0207 Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh
25 CMN Cao đẳng Miền Nam
26 CDD0210 Cao đẳng nghề Du lịch Sài Gòn
27 CDT0205 Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III
28 CDT0207 Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Đường thủy II
29 UPDATE.43 Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc phòng
30 CDD0201 Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh
31 UPDATE.18 Cao đẳng nghề Thủ Thiêm – Tp. Hồ Chí Minh
32 CPS Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II
33 UPDATE.22 Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT (Cơ sở TP. HCM)
34 CDD0227 Cao đẳng Quốc tế KENT
35 CDD0206 Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh
36 CĐĐ0209 Cao đẳng Sài Gòn
37 CĐĐ0216 Cao đẳng Sài Gòn Gia Định
38 CVN Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
39 CDD0226 Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn
40 CDD0223 Cao đẳng Viễn Đông
41 CĐĐ0208.VM Cao đẳng Việt Mỹ
42 CDT0213 Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh
43 CHD Cao đẳng Y Dược Hồng Đức
44 CDD1301.HCM Cao Đẳng Y Dược Pasteur (CS TP HCM)
45 CDD4102 Cao đẳng Y Dược Sài Gòn
46 CBK Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
47 CSG Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
48 CDT0211 Cao đẳng Điện lực TP.HCM