Học phí Đại học Greenwich năm 2023 – 2024

Học phí Đại học Greenwich năm 2023 – 2024

Năm 2023 – 2024 học phí toàn khóa học tại Đại học Greenwich khoảng 300.000.000 đồng. Chương trình học chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn Học phí Ghi chú
Học phí giai đoạn chuẩn bị Tiếng Anh 11.300.000 đồng/ cấp độ Gồm 5 cấp độ. Sinh viên được làm bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào để chia theo cấp độ phù hợp. Sinh viên có chứng chỉ IELTS từ 6.0, TOEFL iBT 60+ hoặc Lingúakill 160 trở lên hoặc tương đương sẽ được miễn học giai đoạn này
Học phí giai đoạn Chuyên ngành  36.420.000 đồng/ kì học Gồm 9 kí học 

Học phí Đại học Greenwich năm 2022 – 2023

Trong năm 2022, Đại học FPT Greenwich áp dụng mức học phí cụ thể như sau:

 • Phí xét tuyển sinh quốc tế: 4.600.000 đồng/sinh viên/lần.
 • Học phí giai đoạn Chuẩn bị tiếng Anh (bao gồm 5 cấp độ): 11.800.000 đồng/cấp độ.
 • Học phí giai đoạn Chuyên ngành (bao gồm 9 học kỳ): 37.920.000 đồng/học kỳ.

Khi nhập học, sinh viên sẽ tham gia bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và sẽ được sắp xếp vào lớp tương ứng dựa trên kết quả đạt được. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0, TOEFL iBT 60+ hoặc Linguaskill 160 trở lên hoặc tương đương sẽ được vào giai đoạn chuyên ngành trực tiếp với thời gian học là 3 năm (9 học kỳ).

Học phí Đại học Greenwich năm 2021 – 2022

Trong năm 2021, Đại học FPT Greenwich áp dụng mức học phí cụ thể như sau:

 • Phí đăng ký nhập học: 4.600.000 VNĐ/sinh viên.
 • Học phí 5 kỳ đầu tiên – ngành Quản trị kinh doanh: 27.130.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí 5 kỳ đầu tiên – ngành Công nghệ thông tin: 27.130.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí 5 kỳ đầu tiên – ngành Tài chính và Kế toán doanh nghiệp: 27.130.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí kỳ OJT (thực tập): 18.000.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí 3 kỳ cuối – ngành Quản trị kinh doanh: 36.420.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí 2 kỳ cuối – ngành Công nghệ thông tin: 54.630.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí 3 kỳ cuối – ngành Tài chính và Kế toán doanh nghiệp: 36.420.000 VNĐ/kỳ.
 • Học phí tiếng Anh dự bị: 10.850.000 VNĐ/cấp độ.

Bằng Đại học Greenwich có giá trị không? 

Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng Cử nhân (Bằng Đại học) do Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) cấp, có giá trị toàn cầu. Với bằng cấp này, sinh viên có thể học tiếp lên Thạc sỹ, Tiến sỹ tại nhiều nước trên thế giới.