Học phí Đại học Đồng Nai 2023 – 2024

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2023 – 2024

Dự kiến năm 2023 – 2024, học phí của Đại học Đồng Nai sẽ tăng 10% so với các năm trước đó. Đối với sinh viên theo học ngành sư phạm, vẫn được miễn học phí theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đối với hệ đại học, các ngành học sẽ có mức học phí dự kiến từ 10 – 12 triệu đồng. Còn đối với hệ cao đẳng, các ngành học sẽ có mức học phí dự kiến từ 8 – 9 triệu đồng. 

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2022 – 2023

Trong năm 2022 – 2023 học phí trường Đại học Đồng Nai như sau: 

  • Hệ đại học
Ngành học  Học phí/ năm
Ngành kinh tế và KHXH 9.200.000 đồng
Ngành KHTN

Kỹ thuật công nghệ

TDTT

Anh văn thương mại – Du lịch 

10.615.000 đồng
  • Hệ cao đẳng
Ngành học  Học phí/ năm
Ngành kinh tế và KHXH 7.315.000 đồng
Ngành KHTN

Kỹ thuật công nghệ

TDTT

Anh văn thương mại – Du lịch 

8.195.000 đồng

Học phí Trường Đại học Đồng Nai 2021 – 2022

Trong năm 2021 – 2022 học phí trường Đại học Đồng Nai như sau: 

  • Hệ đại học
Ngành học  Học phí/ năm
Ngành kinh tế và KHXH 8.400.000 đồng
Ngành KHTN

Kỹ thuật công nghệ

TDTT

Anh văn thương mại – Du lịch 

9.650.000 đồng
  • Hệ cao đẳng
Ngành học  Học phí/ năm
Ngành kinh tế và KHXH 6.650.000 đồng
Ngành KHTN

Kỹ thuật công nghệ

TDTT

Anh văn thương mại – Du lịch 

7.450.000 đồng

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai 2022

Stt Mã ngành  Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 
1 7140202 Giáo dục Tiểu học A00; A01; D01; C00 23
2 7340101 Quản trị kinh doanh  A00; A01; D01 17.5
3 7140218 Sư phạm Lịch sử C00; D14 22.75
4 7140209 Sư phạm Toán học  A00; A01 24.25
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn  D01; C00; D14 23
6 7140211 Sư phạm Vật lý  A00; A01 22
7 7220201 Ngôn ngữ Anh  A01; D01 21.5
8 7140201 Giáo dục Mầm non M05; M07; M09; M08 19
9 7340301 Kế toán  A00; A01; D01 15

Đại học Đồng Nai là trường công hay tư?

Đại học Đồng Nai là một trường đại học công lập, tức là nằm trong hệ thống giáo dục công cộng do nhà nước quản lý và tài trợ.