Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam 2023 – 2024

Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam 2023 – 2024

Năm 2023 – 2024 Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố mức học phí dự kiến đối với hệ đại học chính quy, trong đó dao động từ 318.000 đến 400.000 đồng/ tín chỉ. Dự kiến mỗi năm học phí sẽ tăng không quá 15%.

Đối với ngành Quản trị Kinh doanh, bao gồm hệ Chất lượng cao và hệ Liên kết Quốc tế, học phí dự kiến là 700.000 đồng/ tín chỉ. 

Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam 2022 – 2023

Học phí dự kiến năm 2022 – 2023, nếu tính trung bình mỗi năm 35 tín chỉ, học phí dự kiến là 11.200.000 – 13.000.000 đồng/ năm 

Sinh viên đóng học phí theo kì, trung bình mỗi kì học từ 15 – 20 tín chỉ. 

Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam 2021 – 2022

Học phí Học viện Phụ nữ Việt Nam năm 2021 – 2022 đối với các ngành học như sau: 

  • Các ngành Công tác xã hội, Quản trị kinh doanh, Giới và phát triển, Luật, Luật Kinh tế, Tâm lý học, Kinh tế, Xã hội học có mức học phí là 300.000 đồng/tín chỉ nhân với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong kỳ.
  • Các ngành Truyền thông đa phương tiện, Quản trị du lịch lữ hành, Công nghệ thông tin có mức học phí là 310.000 đồng/tín chỉ nhân với số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học trong kỳ.
  • Đối với sinh viên khóa 9 (các ngành), học phí tạm thu là 7.565.000 đồng. Học phí sẽ được điều chỉnh theo từng ngành khi sinh viên nhập học.

Có chính sách giảm 5% tổng học phí trong một năm học (tương đương 35 tín chỉ) cho sinh viên nộp toàn bộ học phí trong tuần đầu tiên của học kỳ 1.

Học viện Phụ nữ ra trường làm gì?

Sinh viên học Học viện Phụ nữ ra trường có thể định hướng sự nghiệp theo nhiều lĩnh vực khác nhau như: trở thành nhân viên và chuyên viên tư vấn học đường tại các trường học; giảng viên và nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu và viện nghiên cứu; cán bộ tâm lý tại các bệnh viện; chuyên viên tư vấn và tham vấn tâm lý tại văn phòng các công ty, trung tâm, đài phát thanh, đài truyền hình; chuyên viên, nghiên cứu viên, cộng tác viên, tình nguyện viên, kiểm huấn viên trong các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, cũng như các dự án quốc tế.