Tag: phiên mã

Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều
Sinh học

Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều A. Kết thúc bằng Met B. Bắt đầu bằng axit amin Met C. Bắt đầu bằng foocmin-Met D. Bắt đầu từ một phức hợp aa-tARN Đáp án B. Giải thích: Các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin Met. Các chuỗi polipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân sơ đều bắt đầu bằng axit amin foocmin-Met.
Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ
Sinh học

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ A. ADN polimeraza B. Ligaza C. Restrictaza D. ARN polimeraza Đáp án D. Giải thích: Enzim ARN polimeraza trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ.
Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào
Sinh học

Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào

Câu hỏi: Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều nào A. 5’ → 3’ B. 5’ → 5’ C. 3’ → 3’ D. 3’ → 5’ Đáp án A: Trong quá trình phiên mã chuỗi poliribonucleotit được tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ Giải thích: Do enzim trượt trên mạch khuôn theo chiều 3' – 5' nên mạch được tổng hợp có chiều 5' – 3'
Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là
Sinh học

Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là

Câu hỏi: Enzim chính tham gia vào quá trình phiên mã là A. ADN-ligaza. B. ARN-polimeraza. C. restrictaza. D. ADN-polimeraza. Đáp án B: Enzim ARN-polimeraza là enzim chính tham gia vào quá trình tổng hợp ARN (quá trình phiên mã).
Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong
Sinh học

Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Câu hỏi: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong A. Riboxom B. Tế bào chất C. Ti thể D. Nhân tế bào Đáp án B: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất Giải thích: Ở vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, mới có vùng nhân -> Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất.