Tag: phiên mã

Khái niệm và diễn biến quá trình Dịch mã Sinh học 12
Sinh học

Khái niệm và diễn biến quá trình Dịch mã Sinh học 12

Khái niệm về quá trình Dịch mã: Dịch mã là quá trình thông tin di truyền chứa trong ARN được chuyển thành trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit của prôtêin. Diễn biến quá trình Dịch mã: Quá trình dịch mã gồm có 2 giai đoạn: a. Hoạt hóa axit amin Nhờ Enzim đặc hiệu và năng lượng ATP, các a.a được hoạt hóa và gắn với tARN tương ứng tạo thành phức hợp aa-tARN. b. Tổng hợp chuỗi polipeptit * Mở đầu: - Tiểu đơn vị bé của ribôxôm tiếp xúc với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu. - tARN mang axit amin mở đầu (metionin ở sinh vật nhân thực hoặc foocmin metionin ở sinh vật nhân sơ) tiến vào côđon mở đầu (mã mở đầu AUG). tARN có bộ ba đối mã (anticôđôn) khớp được với mã mở đầu (cođon mở đầu AUG) theo nguyên tắc bổ sung. - Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp vào tạo thành...
Quá trình nhân đôi ADN diễn ra như thế nào?
Sinh học

Quá trình nhân đôi ADN diễn ra như thế nào?

Quá trình nhân đôi ADN là gì? Trong sinh học phân tử, quá trình nhân đôi DNA hay tổng hợp DNA là một cơ chế sao chép các phân tử DNA xoắn kép trước mỗi lần phân bào. Kết quả của quá trình này là tạo ra hai phân tử DNA gần như giống nhau hoàn toàn, chỉ sai khác với tần số rất thấp. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu? - Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở trong nhân tế bào, ti thể, lục lạp hay ở tế bào chất (plasmit của vi khuẩn). Thời gian xảy ra - Xảy ra ở pha S của kì trung gian. Khi đó các nhiễm sắc thể ở trạng thái duỗi xoắn cực đại. Diễn biến quá trình nhân đôi ADN Quá trình nhân đôi ADN trải qua 3 bước: Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN - Nhờ các Enzim tháo xoắn 2 mạch đơn của ADN tách dần. (Chạc chữ Y) Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới - Enzim ADN-polimeraza sử dụng một mạc...
Khái niệm và diễn biến quá trình Phiên mã sinh học 12
Sinh học

Khái niệm và diễn biến quá trình Phiên mã sinh học 12

1. Khái niệm về quá trình Phiên mã - Là quá trình truyền thông tin di truyền từ phân tử ADN mạch kép sang ARN mạch đơn. - Ở tất cả các virút có ADN mạch kép, vi khuẩn và các sinh vật nhân thực đều có quá trình phiên mã. - Ở sinh vật nhân thực quá trình phiên mã diễn ra trong nhân tế bào, ở kì trung gian giữa hai lần phân bào, khi đó nhiễm sắc thể (NST) dãn xoắn. 2. Diễn biến quá trình phiên mã Quá trình phiên mã có những giai đoạn chính sau: a. Mở đầu Enzim ARN-polimeraza bám vào vùng khởi đầu làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc có chiều 3’-5’ và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu (điểm khởi đầu) b. Kéo dài ARN-polimeraza trượt dọc theo mạch gốc của gen theo chiều 3’-5’ tổng hợp mạch mARN theo chiều từ 5’ => 3’ và theo nguyên tắc bổ sung (A-U, G-X). c. Kết thúc Enz...