Trang chủ / Sinh học / Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Câu hỏi: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

A. Riboxom
B. Tế bào chất
C. Ti thể
D. Nhân tế bào

Đáp án B: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất

Giải thích: Ở vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, mới có vùng nhân -> Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất.

Có thể bạn quan tâm

Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ

Câu hỏi: Loại enzim nào sau đây trực tiếp tham gia vào quá trình phiên …