Trang chủ / Sinh học / Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

Câu hỏi: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong

A. Riboxom
B. Tế bào chất
C. Ti thể
D. Nhân tế bào

Đáp án B: Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất

Giải thích: Ở vi khuẩn chưa có nhân hoàn chỉnh, mới có vùng nhân -> Quá trình phiên mã ở vi khuẩn E Coli xảy ra trong tế bào chất.

Có thể bạn quan tâm

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình phiên mã: (1) ARN polimeraza bắt …