Tag: tin học

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit
Tin học

Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit

Câu hỏi 1: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức B. Chính chữ số 1 C. Đơn vị đo lượng thông tin D. Một số có 1 chữ số Đáp án C. Bit là đơn vị đo lượng thông tin. Ngoài ra còn có các đơn vị đo thông tin khác như: B, KB, MB, GB, TB, PB. Câu hỏi 2: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là: A. Hình ảnh B. Văn bản C. Dãy bit D. Âm thanh Đáp án C. Các dạng thông tin thường gặp là: hình ảnh, văn bản, âm thanh… Khi đưa vào máy tính chúng được mã hóa thành dạng chung đó là dãy bit. Câu hỏi 3: Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là: A. Byte B. Bit C. GB D. GHz Đáp án B. Đơn vị đo lượng thông tin cơ sở là bit....
Hệ thống tin học gồm các thành phần
Tin học

Hệ thống tin học gồm các thành phần

Câu hỏi: Hệ thống tin học gồm các thành phần A. Người quản lí, máy tính và Internet B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu D. Máy tính, mạng và phần mềm Đáp án B. Giải thích: Hệ thống tin học gồm các thành phần: Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.
Đặc thù của ngành tin học là gì
Tin học

Đặc thù của ngành tin học là gì

Câu hỏi: Đặc thù của ngành tin học là gì A. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử C. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán Đáp án B. Mỗi một ngành khoa học đều có một số đặc thù riêng. Trong đó, đặc thù của ngành tin học là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
Ngành tin học gắn liền với
Tin học

Ngành tin học gắn liền với

Câu hỏi 1: Ngành tin học gắn liền với …… và …… máy tính điện tử A. Sự phát triển, sử dụng B. Sử dụng, tiêu thụ C. Sự phát triển, tiêu thụ D. Tiêu thụ, sự phát triển Đáp án A. Ngành tin học gắn liền với sử phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin. Câu hỏi 2: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào? A. Động cơ hơi nước B. Máy điện thoại C. Máy tính điện tử D. Máy phát điện Đáp án C. Nền văn minh thông tin luôn gắn liền với máy tính điện tử vì nhắc đến máy tính điện tử là người ta nghĩ ngay tới những khả năng tuyệt vời của nó mang lại cho con người như lưu trữ và xử lí thông tin một cách nhanh gọn, chính xác......