Trang chủ / Tin học / Đặc thù của ngành tin học là gì

Đặc thù của ngành tin học là gì

Câu hỏi: Đặc thù của ngành tin học là gì

A. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin

B. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử

C. Quá trình nghiên cứu và xử lí thông tin một cách tự động

D. Quá trình nghiên cứu và ứng dụng các công cụ tính toán

Đáp án B.

Mỗi một ngành khoa học đều có một số đặc thù riêng. Trong đó, đặc thù của ngành tin học là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào

Câu hỏi: Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào A. Là nguyên …