Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất đem lại những hệ quả nào sau đây

Câu hỏi: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất đem lại những hệ quả nào sau đây?

Trả lời:

Do Trái Đất có hình cầu và tự quay quanh trục dẫn đến hệ quả là mọi nơi trên bề mặt Trái Đất đều lần lượt được Mặt Trời chiếu sáng rồi lại chìm vào bóng tối.

Một số hệ quả do chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất:

– Khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

– Diện tích được Mặt Trời chiếu sáng gọi là ngày.

– Diện tích nằm trong bóng tối gọi là đêm.

Câu hỏi: Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động nào dưới đây?

A. Tự quay quanh trục của Trái Đất.

B. Xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

C. Xung quanh các hành tinh khác của Trái Đất.

D. Tịnh tiến của Trái Đất.

Đáp án A.

Sự luân phiên ngày, đêm là hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.