Chữ số Ả rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

Câu hỏi: Chữ số Ả rập kể cả số 0 được dùng ngày nay là thành tựu của

A. người Ai cập cổ đại.
B. người Lưỡng Hà.
C. người La Mã cổ đại.
D. người Ấn Độ cổ đại.

Đáp án D. Chữ số mà ta dùng ngày nay, quen gọi là chữ số Ả rập, kể cả số 0 là thành tựu lớn do người Ấn Độ tạo nên (Mục 5, Trang 18, SGK Lịch sử 10 cơ bản).