Ý nghĩa quan trọng về văn hóa xã hội của vị trí địa lí nước ta là

Câu hỏi: Ý nghĩa quan trọng về văn hóa xã hội của vị trí địa lí nước ta là

A. thuận lợi để nước ta chung sống hòa bình, hợp tác hữu nghị cùng phát triển với các nước láng giềng
B. biển Đông là hướng chiến lược quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế
C. thuận lợi giao lưu hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới, thu hút vốn đầu tư nước ngoài
D. quy định thiên nhiên Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa

Đáp án A.

Giải thích:

Ý nghĩa quan trọng về văn hóa xã hội của vị trí địa lí nước ta là:

+ Tạo thuận lợi nước ta chung sống hoà bình, hợp tác hữu nghị và cùng phát triển với các nước láng giềng và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

+ Góp phần làm giàu bản sắc văn hóa, kể cả kinh nghiệm sản xuất…