Trang chủ / Tin học / Hệ thống tin học gồm các thành phần

Hệ thống tin học gồm các thành phần

Câu hỏi: Hệ thống tin học gồm các thành phần

A. Người quản lí, máy tính và Internet
B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm
C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
D. Máy tính, mạng và phần mềm

Đáp án B.

Giải thích: Hệ thống tin học gồm các thành phần: Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào

Câu hỏi: Nguyên lí Phôn Nôi-man đề cập đến vấn đề nào A. Là nguyên …